Velkommen

Trenger du hjelp med tegnetjenester?

Vi tilbyr ingeniørtjenester innen elektroteknikk, automatisering og kraftelektronikk til industri og næringsliv:
Tjenester
 • Forprosjektering, kostnadsoverslag, spesifikasjoner og anbudsunderlag.
 • Utarbeide systemløsning etter kundens ønsker og behov.
 • Prosjektering og teknisk dokumentasjon som f.eks., koblingsskjemaer og utstyrslister.
 • Framdriftsplaner, prosjektoppfølging og koordinering.
 • Rentegne/overføre gamle tegninger til DAK.
 • Kan også tilby rådgivning og generelle ingeniørtjenester innen «Industri-elektro»
Kjente Fagområder
 • Har lang erfaring fra prosjektorientert virksomhet innen elektroteknikk og automatisering.
 • Fortrinnsvis industriprosjekter innen strømforsyning, fordelinger, motorfordelinger (MCC), produksjonslinjer og maskinstyringer.
 • Tyristorstyringer og frekvensomformere for hastighetsregulering av motorer.
 • Tyristorkontrollere for trinnløs varmeregulering.
 • Erfaring med PLS- og skjermsystemer • Har erfaring med DAK-programmer som AutoCad, Eplan, ELPROCAD og WSCAD

Stikkord på ting jeg kan hjelpe med:

Teknisk dokumentasjon
Elektroskjema
Elektrodokumentasjon
Koblingskjema
Elektro-DAK
Konsulent
Likestrømsmotor
Vekselstrømsmotor
Servomotor
Tyristorstyring
Frekvensomformer
Hastighetsregulering
Teknisk Tegneservice
Elektrotegning
Elektrodok
Skjemategning
Elektro-CAD
Elektrokonsulent
DC-motor
AC-motor
Servokontroller
Tyristorkontroll
Frekvensstyring
Turtallsregulering
Industri-elektro
Elskjema
Eldok
Tegneservice Elektro
El-CAD
Elkonsult
Shuntmotor
Kortsluttmotor
Synkronisering
Tyristorlikeretter
SCR
Varmeregulering

Bilder:


Kopirett © Ing. Jan Kristiansen